Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk valt opnieuw in de prijzen


Het Blauwgroen Parkspoor Natuurlijk! viel opnieuw in de prijzen. Het lokaal bestuur Kontich diende het project in om mee te dingen naar de Groenawards van de Vereniging voor Openbaar Groen. En met succes! Het project werd bekroond als het best ingezonden project van 2020 in de categorie landschapsparken en won daarmee goud. Daar bovenop ontving het het waterproof VMM label. Dat label krijg je van de Vlaamse milieumaatschappij als je een voorbeeldstellend project uitwerkt voor Vlaanderen rond waterberging en infiltratie.


“Ik ben zeer fier op dit resultaat en ik bedank graag iedereen die er aan heeft meegewerkt!”
zegt schepen van groenvoorziening Wim Claes “Het project werd opgestart door mijn voorganger Wim Annaert in 2015. Het had een lang voortraject met veel participatiemomenten met de buurtbewoners en jeugdverenigingen. De eigenlijke herinrichting van de Oude Spoorwegberm vond plaats tussen september 2019 en juni 2020. We moesten wat langer wachten op het eindresultaat vanwege onvoorziene omstandigheden zoals weerverlet en het coronavirus maar uiteindelijk kwam het allemaal goed en vielen we zelfs in de prijzen! In 2018 werd het al bekroond als provinciaal laureaat voor het initiatief ‘Natuur in je Buurt’ en ontving het 50.000 euro subsidie van de Vlaamse Overheid. Het project kreeg daarnaast mede dankzij de streekvereniging Zuidrand ook Europese steun in het kader van Nature Smart Cities en ontving als voorbeeldstellend project 45.000 euro.”

Schepen Wim Claes vertelt verder. “Op de wekelijkse werfvergadering heb ik altijd een goede en flexibele samenwerking ervaren met onze partners van de streekvereniging Zuidrand, het studiebureau Antea en aannemer Willems. Ik ben ervan overtuigd dat deze vlotte samenwerking heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat. Overigens een verrassend resultaat want het project is nog niet helemaal af. Recent lieten we nog banken en picknicktafels plaatsen en ook de infoborden moeten nog volgen. Maar kijk, het project zat duidelijk goed in elkaar en samen met de deskundige uitleg van onze omgevingsambtenaar milieu, slaagden we er in om deze prijzen binnen te halen.“


“Deze bekroning krijg je niet zomaar. De selectie van projecten gebeurt door een professionele jury die streng maar rechtvaardig is. Dat wij goud winnen, betekent dat we met het project erin geslaagd zijn om tal van zaken te combineren. Zo houdt het project rekening met zowel natuur en waterberging als met beleving en mobiliteit. Ook de participatiemomenten waarmee we de buurt betrokken, zullen de  jury niet zijn ontgaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort projecten alleen maar aan belang winnen in een veranderd klimaat met droogte en hittegolven. Laat ze ons dus inspireren en mensen overtuigen die nog niet mee zijn in het verhaal.” sluit Johan Asselberghs, omgevingsambtenaar milieu en duurzaamheid en coördinator van dit project af.